Научна конференция на ФНСО 2024 – регистрация

    Ще участвам в конференцията като*: (задължително)
    Автор на научен докладСъавтор на научен доклад    Желани тематични направления, в които искате да участвате?
    1. Политики за изграждане на национална и съюзна устойчивост2. Съвременни аспекти на политиките и стратегиите за сигурност и отбрана3. Стратегически комуникации