Сектор „Организация на учебния процес“

Сектор "Организация на учебния процес"

Сектора „ОУП“ във факултета обслужва учебният процес като планира учебните зали и поддържането на учебно-материалната база, подпомага преподавателския състав и обучаемит и администрира провеждането на занятията. Служителите в сектора са подчинени на декана и заместник-декана на факултета.

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

началник на сектор “Организация на учебния процес” – Николай ГЕГОВ

Tелефон (02) 92 26578