Сектор „Организация на учебния процес“

Сектора „ОУП“ във факултета обслужва учебният процес като планира учебните зали и поддържането на учебно-материалната база, подпомага преподавателския състав и обучаемите и администрира провеждането на занятията. Служителите в сектора са подчинени на декана и заместник-декана на факултета.

Неакадемичен състав:

  • ц. сл. Светослав ЧОЛАКОВ – началник на сектор +359 2 92 26 544
  • ц. сл. Елеонора ПАРАШКЕВОВА +359 2 92 26 578
  • ц. сл. Милена МИХНЕВА +359 2 92 26 664
  • ц. сл. Михаела ХРИСТОВА +359 2 92 26 578

phone

Контакти

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Живко Желев
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Петко Петков
телефон (02) 92 26 615

За контакт:

началник на сектор “Организация на учебния процес” – Светослав ЧОЛАКОВ

Tелефон (02) 92 26 544