Сектор „Организация на учебния процес“

Сектора „ОУП“ във факултета обслужва учебният процес като планира учебните зали и поддържането на учебно-материалната база, подпомага преподавателския състав и обучаемит и администрира провеждането на занятията. Служителите в сектора са подчинени на декана и заместник-декана на факултета.

Неакадемичен състав:

  • ц. сл. Николай ГЕГОВ – началник на сектор +359 2 92 26 578
  • старшина Дарина СТАЙКОВА +359 2 92 26 544
  • ц. сл. Елеонора ПАРАШКЕВОВА +359 2 92 26 544
  • ц. сл. Милена МИХНЕВА
  • ц. сл. Михаела ХРИСТОВА +359 2 92 26 578

phone

Контакти

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533

За контакт:

началник на сектор “Организация на учебния процес” – Николай ГЕГОВ

Tелефон (02) 92 26578