Покана за участие в научна конференция на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 25 май 2023 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ Ви кани да вземете участие в работата на НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОКТРИНИ И СТРАТЕГИИ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“, която ще се проведе на 25 май 2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ по повод Завършване на едногодишния период от реализирането на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ, 25 МАЙ 2023 Г. – 9,00 Ч., АУЛА „РАКОВСКИ”

В конференцията ще участват преподаватели, докторанти, слушатели, студенти и специализанти от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, гости от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Академия на МВР, Националния военен университет „Васил Левски“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, участващи в Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

ОСНОВЕН ДОКЛАД „НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

НАУЧНИ СЕКЦИИ

  1. Доктрини и стратегии за сигурност
  2. Планиране и управление на сигурността на обществото и отбраната на държавата