Научна сесия на ФКЩ 2023 – регистрация

    Ще участвам в конференцията като*: (задължително)
    Автор/ Съавтор на научно съобщениеСлушател/Участник в дискусията    Желани тематични секции, в които искате да участвате?
    1. Сухопътни и специални операции2. Военновъздушни сили и сигурност във въздухоплаването3. Военноморски сили4. Логистика5. Комуникационни и информационни системи и киберсигурност6. Защита на населението при извънредни ситуации7. Сигурност