Среща на специалистите по физическа подготовка и спорт от институциите за сигурност и отбрана се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес

Председателят на Организационния комитет за провеждане на научния форум по проблемите на физическата подготовка и спорта в институциите за сигурност и отбрана доцент С. Андонов награди номинираните специалисти на физическата подготовка и спорта с медал за заслуги в развитието на спорта.