Финансови отчети за 2021

Финансови отчети на Военна академия „Г. С. Раковски“ за 2021 година

Януари

Февруари

Март

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември