Завърши курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

На 19 май 2023 година, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов връчи удостоверенията на специализантите от курс „Отбранително-мобилизационна подготовка” с ръководител на учебната група подп. гл. ас. д-р Теодоси Михов. Водеща роля при провеждането на курса имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.
В интензивния двуседмичен курс от 09.05.2023 г. до 19.05.2023 г. за следдипломна квалификация се обучаваха представители от централната и териториална администрация, структурите на Централното военно окръжие и други. В курса, освен преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски”, участваха и експерти от Министерството на отбраната и Столична община.
Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специалисти в областта на отбранително-мобилизационната подготовка, организацията на дейностите в системата за националната сигурност и взаимодействието между институциите в държавата.