Представиха в зала „Тържествена“ на Военна академия официално филма по повод на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски „Раковски – свобода или смърт“

Почетни грамоти на авторския колектив за създаване на филма връчи началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов.