„Фалшивите новини“ – нова монография от полковник доц. д-р Петко Димов и бригаден генерал о.р. д-р Елислав Иванов, изследователи от Военна академия „Г. С. Раковски“

Нова монография по актуална тематика, любезно предоставена на любознателните читатели от авторите – полковник доц. д-р Петко Димов и бригаден генерал о.р. д-р Елислав Иванов, изследователи в Института за перспективни изследвания за отбраната към Военна академия „Г. С. Раковски“.

Изтеглете цялата книга тук.