Летящ старт на обучението по английски език във Военна академия

Новата 2024 година започна с интересен рекорд за обучението по английски език във Военна академия: специализантите в петте курса за езикова квалификация по английски език, които са общо 54 на брой и са от Министерството на отбраната и различни структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се обучават не само от преподавателите от катедра „Езиково обучение“, но в часовете се включват и трима гост-преподаватели, за които английският език е роден. Участието на носители на езика се случва за първи път в дългата история на обучението по английски език във Военна академия.

Лейт. Хари Пит и лейт. Оливър Роджърс-Джоунс са военнослужещи от Кралските военновъздушни сили на Обединеното кралство. Те подпомагат развитието на комуникативните умения на специализантите в курсовете по английски език в периода 8-19.01.2024 г. благодарение на програмата Native Tongue – Bulgaria, организирана със съдействието на посолството на Великобритания в България.

Г-н Джоъл Брайънт е с голям преподавателски опит и е във Военна академия благодарение на програмата English Language Fellow на Държавния департамент на САЩ. Той ще е част от преподавателския екип на катедра „Езиково обучение“ до 30 юни 2024 г. и със своите познания ще допринася за развитието и обогатяването не само на произношението, но и на всички останали езикови умения на специализантите в курсовете по английски език във Военна академия.

Отзивите след изминалата първа седмица на обучение са изключително позитивни: българските специализанти не само имат възможност да общуват формално и неформално с носители на езика, но и да обогатяват професионалните си военни знания и знанията си за британската и американската култура.