Успешно приключване на участието на първите британски военнослужещи в обучението по английски език във Военна академия „Г. Раковски“

Приключи двуседмичното участие на ст. лейт. Хари Пит и лейт. Оливър Роджърс-Джоунс в часовете по английски език в курсовете за езикова квалификация, организирани от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

За времето от 08 до 19 януари 2024 г., военнослужещите от Кралските военновъздушни сили на Великобритания проведоха интересни занятия с включването на презентации, лексикални игри и викторини, с които разнообразиха учебния процес и съдействаха по непринуден начин за развитието на комуникативните умения на специализантите в курсовете.

Във връзка с приключването на тяхната командировка, началникът на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев изказа удовлетвореността си от стартирането на програмата Native Tongue – Bulgaria в Академията и от приноса на младшите офицери от Обединеното кралство за усъвършенстването на езиковите умения по английски език на специализантите от българските ВС. Той им връчи признание за принос, като им пожела успех в кариерата и до нови срещи на българска земя.