Завърши в онлайн формат курсът „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво“

В катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ завърши днес в онлайн формат курсът „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво“, с продължителност 120 учебни часа.

Специализантите – девет военнослужещи от различни структури от системата на Министерството на отбраната – повишиха и обогатиха своите езикови умения и развиха комуникативните си способности.

Старшият на групата – полковник Виолина Вълева – бивш началник на сектор „Връзки с обществеността“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, изказа благодарността на обучаемите за високия професионализъм на преподавателите в курса: доцент д-р Валентина Георгиева и старши преподавател Даниела Въчева.

Директорът на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ полковник д-р Никола Стоянов и преподавателите от катедра „Езиково обучение“ пожелаха на курсистите нови професионални и лични успехи, постоянство и ентусиазъм в овладяването на знанията по английски език.