В катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” завършиха пет курса

В катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” завършиха пет курса днес:

„Руски език – неинтензивен”, ”Английски език 1-во, 2-ро и 3-то ниво” – интензивни с продължителност 480 часа и „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 3-то ниво” – 120 часа.

Курсовете започнаха в присъствена форма на обучение, но вследствие влошаване на епидемиологичната обстановка в страната от 28.10.2020 г. продължиха и приключиха успешно в дистанционна форма на обучение, а курсът за поддържане и развитие премина изцяло в онлайн форма.

В края на курсовете специализантите споделиха впечатленията си от онлайн обучението в анкета, разработена от катедрата, целяща проучване на субективната оценка на обучаемите относно ефективността на такова обучение.

Въпреки предизвикателствата на онлайн обучението, което повечето специализанти използваха за първи път, те успешно обогатиха и повишиха езиковите си знания и комуникативни умения.

Всички преподаватели на завършилите днес езикови курсове благодариха на обучаемите за положените усилия и старание и пожелаха на курсистите успешно полагане на предстоящите изпити съгласно STANAG-6001 и бъдещи успехи в ползването на езика в професионална среда.

От своя страна специализантите изразиха благодарността си към своите преподаватели за техния висок професионализъм и всеотдайност.