Завършиха курсовете „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво“ и „Френски език – Модул Б 1.1“

Курсовете „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво” и „Френски език – Модул Б 1.1.”, които бяха с продължителност от 120 учебни часа, завършиха днес

И двата започнаха на 26 октомври в присъствена форма, но поради влошаване на епидемиологичната обстановка, още след третия ден продължиха и приключиха успешно в дистанционна (онлайн) форма на обучение

В края на курсовете специализантите споделиха впечатленията си от онлайн-обучението в анкета, разработена от катедрата, целяща проучване на субективната им оценка относно неговата ефективност. Мнозинството курсисти заявиха, че не са изпитвали сериозни затруднения, въпреки че нямат предишен опит от дистанционно езиково обучение; че са доволни от него; и биха продължили езиковата си подготовка по този начин и в бъдеще.

Преподавателите в курсовете доцент В. Георгиева, старши преподавател Ю. Славчева, старши преподавател Сп. Къчева и старши преподавател А. Стефанова пожелаха на курсистите бъдещи успехи в овладяването и обогатяването на знанията по английски и френски език.