Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завършиха курсове по френски и руски език

В катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ завършиха курсовете „Френски език модул А 1.1. – начинаещи“ и „Руски език модул Б1.1. – средно напреднали“, с продължителност от 120 учебни часа.

Курсовете започнаха на 20 септември т.г. и се проведоха в присъствена форма на обучение.

Преподавателите в курсовете: старши преподавател Спаска Къчева, старши преподавател Анна Стефанова и старши преподавател Диана Боримечкова пожелаха на курсистите бъдещи успехи в овладяването и обогатяването на знанията по френски и руски език.