Езиково обучение

Езиково обучение във Военна академия - Вашето предимство

Езиковото обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда от висококвалифицирани преподаватели от катедра „Езикова подготовка“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.

Съгласно заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г.във Военна академия „Г.С.Раковски” се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език.

Изпити по STANAG и ALCPT

Езиково обучение

Банкова сметка на Военна академия при БНБ-ЦУ

  • IBANBG40 BNBG 9661 3100 1524 01
  • BIC BNBGBGSD

 

Такси за явяване на изпит STANAG :

Цялостен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 20лв

Частичен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 10лв

Цялостен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 200лв

Копие от документа за платената такса се прилага към рапорта (заявлението) заедно с копие на удостоверението за STANAG или постигнат резултат на тест ALCPT.

 

 

 

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Сектор „Квалификация“ 02 92 26 642;
e-mail: rnda.dl@armf.bg
Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 680; e-mail: KDOKS@armf.bg
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685 и 02 92 26 506;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 652 и 02 92 26 694

Социални мрежи

Още информация

Англиски език
Френски език
Руски език
Български език

Може да избирате между курс „Английски език – І, ІІ и III ниво“ или „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1, 2 и 3“.
Също така се предлагат и само по едно умение: „Английски език –Слушане- III и II ниво“, Английски език – Четене -III и II ниво, Английски език–Говорене – III и II ниво, Английски език –Писане – III и Писане – II ниво.
Тактически английски в мироподдържащи операции.
Оперативен авиационен английски език.
Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда – дистанционно обучение.
Английски език за щабни офицери и цивилни служители в многонационални операции (ESSO).

Френски език – I, ІІ и ІІI ниво
Специализиран курс по френски език
Курс по френски език за поддържане и развитие на ниво 1, 2 и 3
Курс по френски език – ниво А1 (начинаещи)
Курс по френски език – ниво А2 (малко напреднали)
Курс по френски език – ниво Б1.1 (средно напреднали)
Курс по френски език – ниво Б1.2 (напреднали)

Руски език – I ниво
Руски език – II ниво
Руски език – III ниво
Курс по руски език – ниво А1 (начинаещи)
Курс по руски език – ниво А2 (малко напреднали)
Курс по руски език – ниво Б1.1 (средно напреднали
Курс по руски език – ниво Б1.2 (напреднали)

Обучение по български език за чужденци

Системата на обучение е изключително адаптивна и е създадена така, че да удовлетворява нуждите на всеки отделен курсист.
Българският език е един от не толкова лесните за изучаване езици. Годините професионална работа в областта на военната терминология ни дават увереност, че сме открили най-добрият начин за обучение на чужденци. С гордост съобщаваме, че нивото на владеене на български на нашите обучаеми е завидно високо.

Изпити за определяне нивото на владеене на английски език по стандарта STANAG 6001.