Езиково обучение

Езиково обучение във Военна академия - Вашето предимство

Езиковото обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда от висококвалифицирани преподаватели от катедра „Езикова подготовка“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.

Съгласно заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г.във Военна академия „Г.С.Раковски” се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език.

Езиково обучение

STANAG 6001

ALCPT

ВАЖНО !!!
Теста ALCPT се отлага за неопределено време. Същият ще бъде проведен след отменяне на карантината.
За участниците в теста ще бъде удължен срока за подаване на рапорти за явяване на изпит по СТАНАГ.
Следете сайта на Военна академия за датата на провеждане на изпита.

 

Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., ALCPT ще се проведе на 10 март 2020 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
В съответствие с т. III, 3 от заповедта, срокът за подаване на рапорти/заявления е до 15 февруари 2020 г.

Банкова сметка на Военна академия при БНБ-ЦУ

  • IBANBG40 BNBG 9661 3100 1524 01
  • BIC BNBGBGSD

 

Такси за явяване на изпит STANAG :

Цялостен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 20лв

Частичен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 10лв

Цялостен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 200лв

Копие от документа за платената такса се прилага към рапорта (заявлението) заедно с копие на удостоверението за STANAG или постигнат резултат на тест ALCPT.

 

 

 

Контакти

Полк. д-р Никола Стоянов 
тел. +359 2 92 26 531
Сектор „Квалификация“ 02 92 26 642;
e-mail: rnda.dl@armf.bg
Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 680; e-mail: KDOKS@armf.bg
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685 и 02 92 26 506;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 652 и 02 92 26 694

Социални мрежи

Още информация

Англиски език
Френски език
Руски език
Български език

Може да избирате между курс „Английски език – І, ІІ и III ниво“ или „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1, 2 и 3“.
Също така се предлагат и само по едно умение: „Английски език –Слушане- III и II ниво“, Английски език – Четене -III и II ниво, Английски език–Говорене – III и II ниво, Английски език –Писане – III и Писане – II ниво.
Тактически английски в мироподдържащи операции.
Оперативен авиационен английски език.
Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда – дистанционно обучение.
Английски език за щабни офицери и цивилни служители в многонационални операции (ESSO).

Френски език – I, ІІ и ІІI ниво
Специализиран курс по френски език
Курс по френски език за поддържане и развитие на ниво 1, 2 и 3
Курс по френски език – ниво А1 (начинаещи)
Курс по френски език – ниво А2 (малко напреднали)
Курс по френски език – ниво Б1.1 (средно напреднали)
Курс по френски език – ниво Б1.2 (напреднали)

Руски език – I ниво
Руски език – II ниво
Руски език – III ниво
Курс по руски език – ниво А1 (начинаещи)
Курс по руски език – ниво А2 (малко напреднали)
Курс по руски език – ниво Б1.1 (средно напреднали
Курс по руски език – ниво Б1.2 (напреднали)

Обучение по български език за чужденци

Системата на обучение е изключително адаптивна и е създадена така, че да удовлетворява нуждите на всеки отделен курсист.
Българският език е един от не толкова лесните за изучаване езици. Годините професионална работа в областта на военната терминология ни дават увереност, че сме открили най-добрият начин за обучение на чужденци. С гордост съобщаваме, че нивото на владеене на български на нашите обучаеми е завидно високо.

Изпити за определяне нивото на владеене на английски език по стандарта STANAG 6001.