Курсовете на Военна академия „Г. С. Раковски“ по чужди езици продължават онлайн

Курсовете за повишаване на квалификацията на военнослужещите по английски, френски и руски език, провеждани от катедра „Езиково обучение“, продължават в онлайн формат.