Международна конференция „Европейската отбрана – една цел, много предизвикателства“

Военна академия „Г. С. Раковски“ участва с ръководен, преподавателски състав, слушатели и студенти в международната конференция „Европейската отбрана – една цел, много предизвикателства“, която се провежда в Централния военен клуб.