Военна академия „Г. С. Раковски” беше част от „Европейските дни на наследството“

На 16 и 17 септември 2023 година Военна академия „Г. С. Раковски“ отвори своите врати за граждани и така се включи в „Европейските дни на наследството“.

За всеки посетител имаше на разположение информационни брошури. Желаещите да посетят красивите места във Военната Алма матер имаха възможност да се разходят органирано и да научат интересни неща.

През месец септември всяка година страните на Стария континент отварят вратите на повече или по-малко познатите си културни забележителности, като организират различни инициативи и кампании за популяризиране на сътвореното от дедите ни и в търсене на неговото място в нашето настояще.

Идеята за Европейски дни на наследството възниква през 1985 г. Днес всички 52 страни, подписали Европейската културна конвенция, са част от инициативата, повишавайки осведомеността на европейските граждани за богатството и културното многообразие на Европа.

В течение на времето Европейските дни на наследството се превърнаха в механизъм за утвърждаване на обществената роля и значимостта му за опознаването и опазването на културното наследство.