Представяне на участници в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ – професор д-р Евгений Сачев

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, която ще се проведе на 12-ти и 13-ти април 2021 година, ще вземат участие бележити български учени.

С тях ще Ви запознаем накратко в следващите дни.

Професор д-р Евгений Сачев

Евгений Сачев произхожда от стар български род от района на Битоля, Македония.

Роден е на 09.12.1952 г. в Червен бряг, Плевенска област.

Учил е във ВНВУ „В. Левски“, Велико Търново (сега Национален военен университет), в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Университета за национално и световно стопанство.

Той е единственият в България професор по културно наследство и национална сигурност.

Евгений Сачев е и доцент по социокомуникативна музеология, магистър по история, философия и икономика, доктор по социология и доктор на икономическите науки.

Научен сътрудник 1-ва степен по етнология. Бил е член на Специализирания научен съвет по национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Република България.

Участвал е в мисии по спасяване на паметници на културата и историята в чужбина. Работил е като главен експерт в Министерството на образованието и науката, експерт в Министерството на икономиката и експерт в Народното събрание.

Проф. Евгений Сачев има големи заслуги за развитието на българската музеология и музейно дело. Повече от 30 години работи в сферата на културното и историческото наследство.

Бил е директор на Националния музей-параход „Радецки“ и на Архитектурно-етнографския музей „Старият Добрич“.

От 2003 г. до 20.03.2006 г. е директор на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства.

Сега е ръководител на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Преподава още в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бургаския свободен университет и във Висшето училище по застраховане и финанси.

Професор д. ик. н. д-р по социология Евгений Сачев е автор на единствените български речници – справочници по социомузейна култура, по културно наследство и по културономия.

Има повече от 500 научни и научно-популярни публикации и повече от 40 монографии в областта на културното наследство и националната сигурност.

Положил е основите на науката за паметниците на културата и историята – културономия.

Проф. Евгений Сачев е учредител и член на обществено-патриотичните сдружения: Обединени българи за устойчив свят, Общонародната фондация „Хр. Ботйов“ и др.

Съпредседател е на „Център Сдружение за изследвания в областта на науката, етносите и сигурността“.

Експерт е в Българското бюро за разследване и директор на неговия Център за професионално обучение „СУБО“.

Почетен член е на Международния научен съвет на Международния научен фонд.

Член е на редакционния съвет на списание „Сигурност“.