Международен семестър “Security and Defence” за курсанти от Полша и Литва във Военна академия „Г. С. Раковски“

Измина един месец от обучението на 4-ма курсанти от Академията на сухопътните войски на Полша и на 2-ма курсанти от Военната академия на Литва в международния семестър “Security and Defence”, организиран за пореден път в  Академията. През този месец основното внимание бе насочено към усвояването на основите на правописа и граматиката на българския език, запознаване с богатите исторически и културни традиции на България, а също така и към обогатяване на знанията по военен английски език.

През следващите месеци курсантите ще усвояват няколко дисциплини на английски език. Институционалният координатор на програмата „Еразъм+” полковник доцент доктор Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия, им пожела ползотворен семестър и обогатяващ престой.