Връчен сертификат за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ на студент от War Studies University, Варшава

Заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент д-р Димитър Ташков връчи сертификат за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ на студент от War Studies University, Варшава.