Във Военна академия „Г. С. Раковски“ пристигнаха обучаеми по програма „Еразъм+“

Военна академия „Г. С. Раковски“ активно участва в образователната международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към партниращи страни на програма „Еразъм+“.

В тази връзка чуждестранни курсанти и студенти пристигнаха, за да преминават част от обучението си във Военна академия „Г. С. Раковски“ в международен семестър „SECURITY AND DEFENCE“.

Чуждестранните курсанти и студенти са от Полша и Румъния и ще се обучават по време на летния семестър на учебната 2022/2023 година.