Във Военна академия „Г. С. Раковски“ пристигнаха първите „Еразъм+“- обучаеми за учебната 2022/2023 година

Военна академия „Г. С. Раковски“ активно участва в образователната международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към партниращи страни на програма „Еразъм+“.

В тази връзка чуждестранни курсанти и студенти, преминават част от обучението си във Военна академия „Г. С. Раковски“ в международен семестър „SECURITY AND DEFENCE“,за времето от 03.10. 2022 година до 28.02.2023 година.

Чуждестранните курсанти и студенти са от Италия, Полша и Литва.