Връчен сертификат за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ на студенти от Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche

Студенти от Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, Торино, Италия получиха сертификати за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.