Връчен сертификат за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ на студенти от Полша

Студенти от “General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces”, Варшава, Полша получиха сертификати от заместник-началника по учебната и научната част полковник доцент доктор Димитър Ташков за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.