Връчен сертификат за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ на студенти

Студенти от „Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija”, Вилнюс, Литва получиха сертификати от заместник-началника по учебната и научната част полковник доцент доктор Димитър Ташков за успешно завършена входяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.