Представители на Военна академия участваха в курс BIP в университетa „Бабеш Боляй” в Румъния по програма „Еразъм+“

За времето 20-24.05.2024 г.  преподавател и студенти от редовна и задочна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ и факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, участваха в Смесена интензивна програма (Blended Intensive Programme – BIP) на тема „Cybersecurity Strategies in the Era of Artificial Intelligence“ в UBB.

Събитието привлече общо около 200 студенти, докторанти и преподаватели от 21 чуждестранни университети от държави-членки на Европейския съюз. Форумът се проведе в две части: виртуална – в периода 16-17.05.2024 г. (дистанционно), и присъствена – в периода 20-24.05.2024 г. в университета „Бабеш-Боляй“ (UBB)  в град Клуж-Напока (Румъния), факултет „Икономика и бизнес администрация“ (FSEGA).

Участниците в събитието бяха приветствани от проф. д-р Йоана Васиу, академичeн координатор на Програмата. Специални гости на откриването бяха проф. Даниел Давид (ректор на UBB) и г-жа Александра Асгари от Европейския център за компетенции в областта на киберсигурността (European Cybersecurity Competence Center – ECCC).

Програмата бе особено интензивната, като основната й цел е обмен на информация и знания за съществените форми на киберпрестъпност, начини за извършване на злоупотреби от извършители в нова среда, използване на нов инструментариум и зловредни технологии, в т. ч. Интернет на нещата, Изкуствен интелект, Blockchain, криптовалути, облачни технологии, 3D печат, както и противодействието им, чрез разработване на стратегии за киберсигурност.

Доцент д-р Веселина Гагъмова от катедра „Комуникационни и информационни системи“ от ВА „Г. С. Раковски“ е единствена от чуждестранните преподаватели, която по време на участието във форума изнесе лекция пред обучаемите. Тя бе на тема “Useful Practices for Enhancing Cybersecurity through the Detection of “Crypto Currency Miner” Attacks“. На доц. д-р Гагъмова бе връчена специална „Благодарствена грамота“ (Certificate of Appreciation) за изключителен принос към институцията и академичната общност.

Студентите от ВА „Г. С. Раковски“ завършиха успешно обучението с отлични оценки от изпитния тест.