Участие в “Erasmus +” (BIP) Program в Турция

За втора поредна година се проведе “Erasmus +” (BIP) Program, на тема – International Relations of the Middle East с участие на преподаватели и студенти от Военна академия „Г. С. Раковски“ в обучение с практическа част, организиран от TOBB ETÜ – University of Economics & Technology – Турция.

По време на обучението, бяха преминати лекции на различни теми, като: Iranian Politics and Foreign Policy, Debating the Security Challenges of the Middle East, Quo Vadis the Civil Wars in the region? и много други. Лектори в програмата бяха изтъкнати специалисти в областта на сигурността, като проф. Haldun Yalçınkaya (ръководител на катедрата по политически науки и международни отношения в TOBB Economics and Technology University и асоцииран изследовател в Центъра за изследване на екстремиза и тероризма), Dr. Dilaver Arıkan Uçar, Amb. (R.) Ömer Önhon, Prof. Dr. Özlem Tü, Assoc. Prof. Dr. Eduard Soler i Lecha, Dr. Gülriz Şen.

По време на обучението полк. доц д.н. Петър Маринов – ръководител на магистърска програма “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и ръководител на Центъра за Изследване на Екстремизма и Тероризма на Военна Академия, изнесе лекция на тема: Radicalization Threats and risks – Terrorism challenge, която заинтригува  аудиторията с нагледните примери включени в нея. След което, майор Димо Иванов, проведе ролева игра на тема: Implementation of indicators for preventing and countering radicalization and terrorism, по време на която се разясниха и признаците за процеса на промяна на личността, като част от процеса на радикализация.

Домакините от TOBB ETÜ – University of Economics & Technology – Турция бяха подготвили и културно масова програма за сплотяване на колектива, а именно програмата “запознаване с културно и историческо наследство на Бодрум”

Kато финал на програмата, всеки от обучаемите ще разработи тема по съвременните проблеми на световната сигурност. След предаване на своите разработки, студентите ще получат и сертификат.