Военна академия „Г. С. Раковски“ отлага провеждането на присъствени занятия от 9-ти март

Уважаеми студенти и слушатели,

Във връзка с развитието на епидемиологичната обстановка у нас, ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ отлага провеждането на присъствени занятия от 9-ти март!
Ще бъдете допълнително информирани за препланирането им.
Следете съобщенията на страницата ни и контактувайте с ръководителите на своите учебни групи!

При повишена заболеваемост, Военна академия „Г. С. Раковски“ има възможности и готовност да използва платформите си за дистанционно обучение!

Уважаеми випускници,
Бъдете здрави и гответе дипломните си работи!