Успешно приключване на два курса „Английски език за поддържане на езиковите умения – ниво 2“

От 8.01.2024 г. до 02.02.2024 г. се проведоха два  езикови курса „Английски език за поддържане на езиковите умения – ниво 2“ за повишаване на квалификацията в катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“, които приключиха успешно.

В тях се включиха 21 специализанти от различни формирования и структури на Министерството на отбраната, които в продължение на един месец упражниха и надградиха езиковите си и комуникативни умения. Новост в обучението по английски беше включването на преподаватели с роден език английски. Г-н Джоъл Брайънт е преподавател от САЩ и е във Военна академия по линия на програмата English Language Fellow на Държавния департамент на САЩ.

Военна академия е и домакин на две ротации от военнослужещи по линия на програмата Native Tongue, която се осъществява с подкрепата на Британското посолство на Великобритания. По тази линия, вече трима британски военнослужещи проведоха интересни занятия и съдействаха за развитието на комуникативните умения на обучаемите в курсовете.

Специализантите споделиха: „Изключително полезно беше да имаме класове с гостите от Великобритания и САЩ. Безценен опит беше споделен от тях, включително и в професионалната им сфера“. Те изказаха удовлетворението си от организацията и провеждането на курса, от начина на преподаване с включването на актуалните електронни материали, както и желанието си да се включат и в курс за следващо ниво.