ВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0014
Дата на публикуване20.12.2018 г.
НаименованиеВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратачл.18, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1 т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти09.01.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите11.01.2019 г., 09.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Покана
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Протокол № 1, публикувано на 14.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 24.01.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 01.02.2019 г.
Протокол № 2-1, публикувано на 01.02.2019 г.
Протокол № 3, публикувано на 01.02.2019 г.
Протокол № 3-1, публикувано на 01.02.2019 г.
Доклад, публикувано на 01.02.2019 г.
Решение, публикувано на 01.02.2019 г.
Договор, публикувано на 06.03.2019 г.
Техническо предложение, публикувано на 06.03.2019 г.
КСС, публикувано на 06.03.2019 г.
Ценово предложение, публикувано на 06.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 08.03.2019 г.
Допълнително споразумение, публикувано на 25.09.2019 г.
Допълнително споразумение № 2, публикувано на 25.11.2019 г.
Допълнително споразумение № 3, публикувано на 11.12.2019 г.
Допълнителна КСС, публикувано на 11.12.2019 г.
Допълнително споразумение № 4, публикувано на 15.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор, публикувано на 22.04.2021 г.
Изтеглете документацията