Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0004
Дата на публикуване23.04.2018 г.
НаименованиеПовишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти29.05.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите31.05.2018 г., 11.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 и espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10 Проект на договор
Указания ЕЕДОП
Съобщение, публикувано на 03.05.2018 г.
Съобщение, публикувано на 18.05.2018 г.
Протокол № 1, публикувано на 04.06.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 24.07.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 01.08.2018 г.
Протокол № 3, публикувано на 01.08.2018 г.
Доклад, публикувано на 01.08.2018 г.
Решение № 4-1, публикувано на 01.08.2018 г.
Информация за обжалване, публикувано на 07.09.2018 г.
Решение за прекратяване № 4-2, публикувано на 13.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 29.11.2018 г.
Изтеглете документацията