Положителните промени в любимото ни висше училище!

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Днес представяме следващия изпълнен проект:

Подмяна на дограма и строителнo-ремонтни работи (СРР) в сграда „Щаб” на Военна академия.

С този проект значително бе подобрена енергийната ефективност на корпусa и се реализира значителна икономия на средства за отопление!