Постигнахме повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на старата дограма и строителнo-ремонтни работи (СРР) в сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

С този проект значително бе подобрена енергийната ефективност на корпусa и се реализира значителна икономия на средства за отопление.