Положителните промени в любимото ни висше училище!

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

През изминалите дни Вие ни „бяхте на гости“ и видяхте всичко онова, което беше променено в любимото ни висше училище.

Днес представяме последния (за сега) реализиран значим проект:

Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчевата енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Това ще доведе до значителна икономия на електроенергия и ще има възможност остатъка от мощността да се продава на ЧЕЗ.

По този начин Академията се включва в Националната енергийна политика за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).