Полковник доцент д-р Димитър Ташков участва в 9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“

Полковник доцент д-р Димитър Ташков – заместник-началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ по учебната и научната част, участва в 9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“, която се проведе в платформата ZOOM днес.

Научният форум беше организиран от Българския енергиен и минен форум, а в него взеха участие експерти по енергийна и киберсигурност от страната и чужбина.

С участието на полковник доцент д-р Ташков бяха представени на участващите в конференцията възможностите и достиженията на Военна академия „Г. С. Раковски“ в областта на енергийната киберсигурност.