Полковник Емил Иванов Янев

Заместник-началник по администрацията и логистиката


Роден на 01.06.1965 год. в гр. Пловдив, България


Образование

1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново – „Мотострелкови войски“;
– Машинен инженер по ДВГ;

1996 – 1998 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София – „Общовойскови – командно-щабни“;
– Магистър по управление на оперативно-тактическите формирования;

2013 – 2014 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София – „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“;
– Магистър по СРОВС;


Военна кариера

1987 – 1988 Командир на взвод в 22 МСП – Харманли;

1988 – 1994 Командир на рота в 22 МСП – Харманли;

1994 – 1995 Началник щаб на батальон в 22 МСП – Харманли;

1995 – 1996 Командир на батальон в 22 МСП – Харманли;

1998 – 2000 Командир на батальон – Хасково;

2000 – 2001 Старши помощник началник в отделение – Стара Загора;

2001 – 2002 Старши помощник началник на отделение по оперативно-тактическа подготовка в 2 КБР – Пловдив;

2002 – 2004 Старши помощник началник на отдел в Командване на ОС – Пловдив;

2004 – 2008 Началник на отделение в бригада – Карлово;

2008 – 2010 Заместник на началника на щаба в бригада – Карлово;

2010 – 2013 Началник на щаба в бригада – Карлово;

2013 – 2016 Началник на сектор „Оперативно планиране“ в отдел „Планиране, развитие и бюджетиране на сухопътните войски“ на военно формирование 22 450 – София;

2016 Заместник началник по администрацията и логистиката на ВА „Г. С. Раковски” – София.


Допълнителна квалификация

Висш щабен курс по национална и Европейска отбрана;

2000 Стратегически курс – Испания;
– Магистър по военно дело;

2004 Курс за подготовка на щабни офицери за организиране и водене на борба с тероризма – България;

2004 Езиков курс „Английски език – 1 ниво“ – България;

2006 Езиков курс „Английски език – 1 ниво“ – България;

2008 Целеви курс по тактически английски език – България;

2012 Езиков курс „Английски език – 2 ниво“ – България;

2013 Езиков курс „Английски език – 3 ниво“ – България.


Награди

2015 Сувенирен нож „Манлихер“.

2015 Плакет на Министерство на отбраната.

2007 – 2015 Предметни награди, морални поощрения и грамоти.


Произвеждане в звания

2010 Полковник

2004 Подполковник

1997 Майор

1994 Капитан

1990 Старши лейтенант

1987 Лейтенант


Владеене на чужди езици

Английски (2-2-2-1), Испански, Руски