Публична защита на Елислав Георгиев Иванов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Предизвикателства пред военното разузнаване в съвременните конфликти и хибридни заплахи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Елислав Георгиев Иванов.
Председател на научното жури: Професор д.н. Митко Русев Стойков
Дата: 23.04.2019 г.
Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 10.00 часа.

Автореферат на Елислав Георгиев Иванов.

Рецензии:
Професор д.н. Димитър Трендафилов Йончев
Професор д.н. Митко Русев Стойков

Становища:
Флотилен адмирал професор д.н. Боян Кирилов Медникаров
Професор д.н. Янцислав Вълчев Янакиев
Доцент доктор Константин Кирилов Казаков

25.03.2019 г.
гр. София