Участие на Департамента в 9-та Национална конференция за електронно обучение

Успоредно с откриването на учебната година на 1 септември 2022 г. полк. доц. д-р Петко Димов и доц. д-р Валентина Георгиева участваха в 9-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, организирана от Националния център за дистанционно обучение, чийто член е и Центърът за дистанционно обучение на Военна академия „Г. Раковски “.  

Те изнесоха доклад на тема „Разработване на платформа за хибридно обучение по английски език за професионалисти в областта на сигурността “, който ще бъде публикуван в журнал AIP Conference Proceedings (САЩ), рефериран и индексиран в международните бази данни Web of Science и Scopus. В докладът се представят резултати от работата по проекта „Hybridisation Of Specialised English Learning For Security Professionals” (HELPSec) в който Академията е водещата организация – бенефициент,  съвместно с партньори, като Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция.

Презентацията беше насочена предимно към третата цел на проекта Intellectual Output (IO 3) т.е. разработване на ново поколение хибридна уеб-базирана система, която интегрира учебните програми(IO 1)  и новоразработените интерактивни материали (IO 2) на партньорите по проекта.

Презентаторите подчертаха факта, че предложените технически решения на проекта HELPSec успешно съчетават всички видове модерен образователен софтуер за създаване на съвместна уеб-базирана платформа за хибридно изучаване на английски език от специалисти по сигурността.

Проектираната платформа може значително да подобри методите на преподаване, ефективността на обучението и по този начин може да повиши мотивацията на обучаемите да подобрят своите умения за четене, писане, слушане и говорене в процеса на изучаване на специализиран английски език.