„EFUA NEXT CONFERENCE“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Академията бе домакин на европейски форум за градско земеделие „EFUA NEXT CONFERENCE“ като част от проекта EFUA H2020. Основен организатор на събитието бе Институтът по философия и социология към Българската академия на науките. Целта бе отключване на потенциала на градското земеделие чрез по-добра работа в мрежа, по-добри познания, по-добро внедряване и по-добри политики, както и създаване на визия за по-иновативни и устойчиви градове.

Участниците в научния форум бяха поздравени от началника на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев, който се обърна към тях с думите: „Горди сме да споделим с вас, че Академията притежава едно съкровище – добре поддържан парк, разположен в центъра на София, който е прекрасно място за разходка. От 2010 г. е отворен за граждани и се превърна в любимо място за почивка на хората. Паркът е добър пример за успешно управление на градските зелени площи. Академията беше домакин на международната конференция URBAN GREEN 2022, която се проведе през юни 2022 г. Организирана бе съвместно със Столична община и Фондация „Конрад Аденауер – България“. Целта на форума беше да се обсъдят възможностите София да стане по-зелен, по-чист и по-развит град.“ Генерал-майор Дочев завърши приветствието с думите: „Позволете ми да изразя удоволствието си, че Академията е домакин на вашата конференция, която ще се фокусира върху ползите от градското земеделие и неговото бъдеще в Европа. За нас е привилегия, че избрахте правилното място и точното време за провеждането на тази толкова важна конференция за бъдещето на София, за бъдещето на нашето общество и за бъдещето на Европа като едно голямо семейство. Ние високо ценим целта на проекта EFUA да изследва ползите от градското земеделие и необходимостта от местни и европейски политики по темата. Вярвам, че конференцията ще даде възможност за обмен на добри практики и че резултатите, които ще произтекат от нея, ще трасират нашите пътища в тази област. Пожелавам ползотворна работа и успех във всички дейности!“.

На форума бяха споделени опит и знания за връзките между градското земеделие и подобрената градска среда и качеството на живот. Бяха обсъдени социалните, икономическите и екологичните цели на градското земеделие в европейските градове.


Изводите, които бяха направени са, че е необходимо обединяването на усилията на всички заинтересовани страни, които желаят да се ангажират в съгласувани и координирани действия, за да представят по-всеобхватна визия за развитие и подкрепа на градското земеделие в Европа.

Какво представлява проектът EFUA H2020?

Европейският форум за градско земеделие (EFUA) е 4-годишен проект, финансиран по Програмата за изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от 2020 г. до 2024 г.

Целите на EFUA са да отключи потенциала на градското земеделие чрез постигане на по-добра работа в мрежа, по-добри познания, по-добро внедряване и по-добри политики в областта.

Чрез създаването на Форум за градско земеделие (UA), той има за цел да развие нови нива на ангажираност на заинтересованите страни за информиране при вземането на решения и за интегриране на градското зе  меделие в европейската, регионалната и местната политика. 

Работата на EFUA се улеснява чрез платформата UA. Това осигурява ресурси за ангажиране на заинтересованите страни и за съвместно изграждане на знания, комуникация и разпространение.

Ползите от градското земеделие и препоръките за действие се разясняват на европейските политици, за да се подпомогне поддържането на основните програми на ЕС.

EFUA картографира казуси в градското земеделие в цяла Европа. Създадената карта ще бъде полезен инструмент за откриване на новаторски опит, който ще продължава да се разраства навсякъде в Европа.