Национална конференция по е-Образование се провежда в хотел „Балкан“

Конференцията беше открита официално от Мария Габриел – Европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество.
В работата на конференцията от ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ участват генерал-майор д-р Груди Ангелов и полковник доц. д-р Димитър Ташков.