Другите за нас – Информационен център на Министерство на отбраната

Випуск „Княз Александър I“ – II смяна на Военна академия получи своите дипломи