Другите за нас – Информационна агенция „Фокус“

Зам.-министър Пламен Йорданов: Военна академия дава пример на образователните институции за усъвършенстване и адаптация към динамиката на днешния ден


Ген.-майор Груди Ангелов: Сътрудничеството и взаимодействието днес за по-важни от всякога – урок, който осмислихме сериозно в условията на ограничения