Другите за нас – вестник „Българска армия“

Уважаеми възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,
Четете в най-новия брой 44 на в-к „Българска армия“ (на стр. 9) за тържествената церемония за връчване на дипломите на завършилите слушатели и студенти от випуск „Княз Александър I“ – II-ра смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“.