Другите за нас – вестник „Труд“ – „Комисия за защита от дискриминация на Република България и Военна академия с общи дейности срещу дискриминационните процеси“