Другите за нас – вестник „Труд“ – „Комисия за защита от дискриминация на Република България и Военна академия с общи дейности срещу дискриминационните процеси“

Началникът на Военната академия ген.Груди Ангелов удостоен с Почетен плакет от КЗД.

Статията на вестник „Труд“ четете тук.