Други за нас – вестник „24 часа“: „Да бъдеш студент във Военна академия „Г. С. Раковски“ = знание, увереност, престиж“

Кампания‘ 2020

за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Четете публикацията тук.