Други за нас – вестник „24 часа“: „Да бъдеш студент във Военна академия „Г. С. Раковски“ = знание, увереност, престиж“