Изграждане на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение на сграда – щаб, КTП – юг, КПП – запад, гараж и вход от Държавна комисия по сигурността на информацията

НаименованиеОписание
Номер6
Дата на публикуване22.11.2016
НаименованиеИзграждане на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение на сграда – щаб, КTП – юг, КПП – запад, гараж и вход от Държавна комисия по сигурността на информацията
Вид на процедуратапублично състезание по реда на чл. 176 и сл. от ЗОП
Срок за приемане на оферти27.12.2016 14:00
Лице за контактГригории Григоров – тел. +359 29226517
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
Количествено-стойностна сметка
ЕЕДОП
Образци
Договор
Приложение 10
Приложение 11
Протокол за оглед
Разяснения
Протокол 1
Решение
Изтеглете документацията