Военна академия ще приеме допълнения в правилниците на съветите на първичните, основните звена и Академичния съвет във връзка с тяхното дистанционно провеждане

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия,
Опазването на здравето Ви е първостепенна наша грижа. Обявеното извънредно положение налага вземане на решения, свързани с изпълнение на указанията на кризисния щаб.
Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, се въведоха мерки за опазване здравето на служителите и обучаемите на Академията.
За да не се допусне прекъсване на процесите на академично самоуправление в условията на извънредно положение, престои приемане на ДОПЪЛНЕНИЯ в правилниците на съветите на първичните, основните звена и Академичния съвет, свързано с тяхното дистанционно провеждане, за което ще бъдете уведомени своевременно!